Poukázanie 2% dane za rok 2017

Milí priaznivci ľudovej kultúry a našej podtatranskej kapely!

Čo chvíľa je tu obdobie, kedy bude každý z nás oslovovaný rôznymi inštitúciami s prosbou o poukázanie 2% dane. Naša kapela, ktorá pôsobí ako občianske združenie, sa ide opäť uchádzať o Vašu priazeň. V minulých rokoch ste nám pomohli napríklad k natočeniu a vydaniu nášho prvého CD a druhého CD. K uchovávaniu ľudových tradícií a rozvoju našej kapely môžete prispieť aj tento rok, či už pôsobíte ako zamestnanec, fyzická osoba, alebo právnická osoba.

Komukoľvek sa rozhodnete venovať Vami zarobené a odvedené 2% dane, určite ho potešíte. Nebude Vás to stáť nič viac ako jednu cestu na daňový úrad. Ak svoje 2% nevenujete nikomu, ostanú štátu. Sme si však istí, že radšej pomôžete nejakej inštitúcii, ktorá Vaše peniaze rozumne využije.

Potrebné informácie a dokumenty

PREDVYPLNENÉ FORMULÁRE POTREBNÉ NA POUKÁZANIE 2% ODVEDENEJ DANE ZA ROK 2017 BUDÚ PRÍSTUPNÉ V JANUÁRI 2018.

 

 STIAHNITE SI KLIKNUTÍM NA TENTO TEXT PREDPRIPRAVENÉ EDITOVAT EĽNÉ TLAČIVO, KTORÉ POUŽIJETE, AK STE ZAMESTNANEC. 

STIAHNITE SI KLIKNUTÍM NA TENTO TEXT POTVRDENIE O ZAPLATENEJ DANI, KTORÉ POUŽIJETE, AK STE ZAMESTNANEC.

POSTUPNOSŤ KROKOV, KTORÉ MUSÍTE VYKONAŤ, AK STE ZAMESTNANEC, FYZICKÁ OSOBA, ALEBO PRÁVNICKÁ OSOBA, NÁJDETE PO KLIKNUTÍ NA TENTO TEXT.

Údaje o našom občianskom zdužení, ktoré budete potrebovať:

Názov:                   Cimbalová ľudová hudba Popradčan

Právna forma:        Občianske združenie

Sídlo:                     Podjavorinskej 3377/24

                              058 01 Poprad        

IČO:                      42237785

Otázky

AK MÁTE AKÉKOĽVEK OTÁZKY TÝKAJÚCE SA POUKÁZANIA 2% DANE, NEVÁHAJTE SA NA NÁS OBRÁTIŤ BUĎ TELEFONICKY NA TEL.Č. 0904 913 717 ALEBO E-MAILOM NA MANAZER@POPRADCAN.SK (odpovedáme do max. 24 hodín). URČITE VÁM PORADIA AJ NA MZDOVOM ODDELENÍ VÁŠHO ZAMESTNÁVATEĽA.