Mestský úrad Poprad, Obradná sieň 2010

Mestský úrad Poprad, Obradná sieň 2010