Mestský úrad Poprad, Obradná sieň 2012

Mestský úrad Poprad, Obradná sieň 2012