Mestský úrad Poprad, Obradná sieň 2015

Mestský úrad Poprad, Obradná sieň 2015