Odpustová slávnosť, Ľubica 2012

Odpustová slávnosť, Ľubica 2012