,,Kto je kto"

V našom meste Poprad pôsobí viacero subjektov s veľmi podobným názvom a veľakrát sa stáva, že si ich ľudia vzájomne mýlia a nevedia ich rozlíšiť. Keďže jeden zo subjektov je práve naša kapela, táto situácia nás samozrejme neteší. V momentálnej situácii však nie je možné zmeniť názov žiadneho z týchto subjektov. Uvedené subjekty nemajú žiadne vzájomné prepojenia a každý z nich pracuje samostatne.

Radi by sme teda ujasnili, ,,kto je kto": 

  • Cimbalová ľudová hudba Popradčan - Hovoríme o našej kapele, ktorej prislúcha aj táto internetová stránka. Je samostatným organizačno-právnym subjektom a pracuje ako občianske združenie. Zahŕňa iba hudobnú zložku, teda päťčlennú kapelu skladajúcu sa z nástrojov husle, akordeón, kontrabas a cimbal. Skrátený názov je CĽH Popradčan. Niekedy sme pomenovaní aj ako Ľudová hudba Popradčan (ĽH Popradčan) alebo Cimbalová hudba Popradčan (CH Popradčan).

  • Detský folklórny súbor Popradčan - Tento súbor pôsobí pod Základnou umeleckou školou na Štefánikovej ulici v Poprade. Zahŕňa tanečnú zložku, v ktorej tancujú predovšetkým deti a mládež, spevácku zložku a taktiež hudobnú zložku a teda ľudovú hudbu. Táto hudba sa však nenazýva ľudová hudba Popradčan. Ide o ľudovú hudbu folklórneho súboru Popradčan, resp. ľudovú hudbu pri Základnej umeleckej škole a hrajú v nej predovšetkým žiaci tejto školy. Skrátený názov je DFS Popradčan. Tento subjekt je niekedy pomenovaný aj ako súbor Popradčan, alebo folklórny súbor Popradčan (FS Popradčan).

  • Dychová hudba Popradčanka - Je samotatným organizačno-právnym subjektom a pracuje ako občianske združenie. Je najstarším z trojice uvádzaných subjektov. Zameriava sa na dychovú hudbu, hrajú v nej teda najmä dychové nástroje ako trúbka, klarinet, barytón a pod. Skrátený názov je DH Popradčanka. Tento subjekt je niekedy pomenovaný aj ako dychovka Popradčanka alebo kapela Popradčanka.

Dúfame, že Vám tieto informácie pomôžu zorientovať sa v tak veľmi podobných názvoch a zároveň dúfame, že v budúcnosti budú uvádzané pre jednotlivé subjekty ich celé a najmä správne pomenovania. Taktiež sme radi, že aj napriek podobnosti názvov a z toho prameniacich ďalších problémov dokážu tieto subjekty jeden vedľa druhého bez problémov fungovať. V prípade ďalších nejasností nás neváhajte kontaktovať elektronickou poštou alebo telefonicky.

 

Pri bližšiu ilustráciu uvádzame nesprávne názvy:

- cimbalová hudba Popradčanka

- ľudová hudba Popradčanka

- dychová hudba Popradčan

- súbor Popradčanka

- folklórny súbor Popradčanka

- ľudová skupina Popradčan

- hudobná skupina Popradčan

- kapela Popradčan

- a ďalšie variácie...