Prijatie jubilantov

24.02.2012 12:08

Už zajtra sa predstavíme na Prijatiach jubilantov v Obradnej sieni MsÚ v Poprade!