Prijatia jubilantov

24.10.2011 13:01

‎"Ku slávnostnej atmosfére prispela aj Cimbalová ľudová hudba Popradčan, ktorá mu zahrala a zaspievala goralské piesne." Sme radi, ze sme mohli opäť potešiť mnohých dôchodcov nášho mesta a tiež poďakovať dlhoročnému poslancovi MZ za jeho prácu pre naše mesto. Zdroj: https://www.noviny-poprad.sk/index.php?clanok=1260