Vaše 2% za rok 2014

10.01.2015 08:12

Aj tento rok sa uchádzame o 2% Vašich odvedených daní za rok 2014. Viac informácií nájdete v podstránke Poukázanie 2% dane. Ďakujeme!