Mgr. Monika Čarnogurská - 2. husle

Mgr. Monika Čarnogurská - 2. husle

Hru na husle študovala v Základnej umeleckej škole vo Svite v triede p. uč. M. Ištvánikovej. V štúdiu pokračovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor učiteľstvo, kombinácia slovenský jazyk - hudobná výchova. Odmalička sa venovala folklóru a spevu, ktorý v jej podaní zaujme nejedného poslucháča. Bola vedúcou hudobnej zložky Folklórneho súboru Jánošík Svit. V súčasnosti vyučuje na Základnej škole v Spišskej Teplici a v Súkromnej základnej umeleckej škole Fantázia vo Svite. Predstavila sa vo viacerých európskych krajinách, napr. v Taliansku, v Srbsku, v Chorvátsku, vo Francúzsku a ďalších.