Poukázanie 2% dane za rok 2020 (v roku 2021)

Milí priaznivci ľudovej kultúry a našej podtatranskej kapely!

Opäť je tu obdobie, kedy bude každý z nás oslovovaný rôznymi inštitúciami s prosbou o poukázanie 2% dane. Naša kapela, ktorá pôsobí ako občianske združenie, sa ide opäť uchádzať o Vašu priazeň. V minulých rokoch ste nám pomohli napríklad k natočeniu a vydaniu našich CD. K uchovávaniu ľudových tradícií a rozvoju našej kapely môžete prispieť aj tento rok, či už pôsobíte ako zamestnanec, fyzická osoba, alebo právnická osoba.

Ak chcete podporiť liečbu rakoviny či pomôcť deťom zo znevýhodneného prostredia, bez debaty ste sa rozhodli správne. Ak však svoje 2% nevenujete nikomu, ostanú štátu. Sme si istí, že akejkoľvek inštitúcii sa rozhodnete venovať Vami zarobené a odvedené 2% dane, rozumne ich využije a Vy tak niekomu spravíte radosť. A nebude Vás to stáť nič viac ako cestu na daňový úrad.


PREDVYPLNENÉ A EDITOVATEĽNÉ VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE SI STIAHNETE KLIKNUTÍM NA ODKAZ NIŽŠIE. 


Potrebné údaje o našom občianskom združení:

Názov: Cimbalová ľudová hudba Popradčan

Právna forma: Občianske združenie

Sídlo: Podjavorinskej 3377/24, 058 01 Poprad

IČO: 42237785


Ďakujeme!