Poukázanie 2% dane v roku 2019 (za rok 2018)

Milí priaznivci ľudovej kultúry a našej podtatranskej kapely!

Opäť je tu obdobie, kedy bude každý z nás oslovovaný rôznymi inštitúciami s prosbou o poukázanie 2% dane. Naša kapela, ktorá pôsobí ako občianske združenie, sa ide opäť uchádzať o Vašu priazeň. V minulých rokoch ste nám pomohli napríklad k natočeniu a vydaniu našich CD. K uchovávaniu ľudových tradícií a rozvoju našej kapely môžete prispieť aj tento rok, či už pôsobíte ako zamestnanec, fyzická osoba, alebo právnická osoba.

Ak chcete podporiť liečbu rakoviny či ľudí v núdzi, bez debaty ste sa rozhodli správne. Ak však svoje 2% nevenujete nikomu, ostanú štátu. Sme si istí, že akejkoľvek inštitúcii sa rozhodnete venovať Vami zarobené a odvedené 2% dane, rozumne ich využije a Vy tak niekomu spravíte radosť. A nebude Vás to stáť nič viac ako jednu cestu na daňový úrad.  

Potrebné informácie a dokumenty

 

AKTUALIZOVANÉ TLAČIVÁ NA POUKÁZANIE 2% DANE V ROKU 2019 (ZA ROK 2018) ZVEREJNÍME ZAČIATKOM ROKA 2019

 

  STIAHNITE SI KLIKNUTÍM NA TENTO TEXT PREDPRIPRAVENÉ
EDITOVATEĽNÉ VYHLÁSENIE, KTORÉ POUŽIJETE, AK STE ZAMESTNANEC. 

Postupnosť krokov, ktoré musíte vykonať ak ste zamestnanec, fyzická osoba, alebo právnická osoba nájdete tu. 

Údaje o našom občianskom zdužení, ktoré budete potrebovať:

Názov:                    Cimbalová ľudová hudba Popradčan

Právna forma:        Občianske združenie

Sídlo:                      Podjavorinskej 3377/24, 058 01 Poprad        

IČO:                       42237785

Otázky

AK MÁTE AKÉKOĽVEK OTÁZKY TÝKAJÚCE SA POUKÁZANIA 2% DANE, NEVÁHAJTE SA NA NÁS OBRÁTIŤ BUĎ TELEFONICKY NA TEL.Č. 0904 913 717 ALEBO E-MAILOM NA MANAZER@POPRADCAN.SK (odpovedáme do max. 24 hodín). URČITE VÁM PORADIA AJ NA MZDOVOM ODDELENÍ VÁŠHO ZAMESTNÁVATEĽA ALEBO NA PRÍSLUŠNOM DAŇOVOM ÚRADE.