Obsadenie

PhDr. Lukáš Copuš, PhD. - primáš

Hru na husle študoval v Základnej umeleckej škole na Štefánikovej ul. v Poprade v triede p. uč. J. Štafuru a v triede p. uč. V. Klempára, ktorý ho priviedol práve k ľudovej hudbe. Študoval tu aj hru na kontrabas a klavír. Hral v DFS Letnička Poprad, vo FS Popradčan Poprad a krátko vo FS Jánošík Svit. Účinkoval vo viacerých európskych krajinách, napr. v Litve, v Bulharsku, v Poľsku, v Česku a v ďalších.

Mgr. Monika Čarnogurská - 2. husle

Hru na husle študovala v Základnej umeleckej škole vo Svite v triede p. uč. M. Ištvánikovej. V štúdiu pokračovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor učiteľstvo, kombinácia slovenský jazyk - hudobná výchova. Odmalička sa venovala folklóru a spevu, ktorý v jej podaní zaujme nejedného poslucháča. Bola vedúcou hudobnej zložky Folklórneho súboru Jánošík Svit. V súčasnosti vyučuje na Základnej škole v Spišskej Teplici a v Súkromnej základnej umeleckej škole Fantázia vo Svite. Predstavila sa vo viacerých európskych krajinách, napr. v Taliansku, v Srbsku, v Chorvátsku, vo Francúzsku a ďalších.

Ján Šivák - cimbal

Tento výnimočný a pritom skromný hudobný talent študoval hru na cimbal na Konzervatóriu v Košiciach a hral vo Folklórnom súbore Tarka zo Zborova. Koncertoval napríklad pred holandskou kráľovnou, ale aj pre publikum v Grécku, Švajčiarsku či Chorvátsku. Obrazne si dokonca siahol i na herectvo, keď ho mohli diváci vidieť ako brata Žigmunda vo filme Cinka Panna. Príležitostne spolupracuje taktiež so skupinou Bohemiens a v rámci projektu ,,Divé maky" si zahral spolu s Cigánskymi diablami. 

Albert Koky - akordeón

Berty, ako ho všetci voláme, vyniká svojou hudobnou fantáziou a veľkým citom pre doprovodné, ale aj sólové hranie. Od detstva sa venoval hudbe a jeho široký repertoár málokedy niečo prekvapí. Spája sa v ňom hudobná profesionalita spolu s vždy usmiatou tvárou, dobrou náladou a spoľahlivosťou. Vo Folklórnom súbore Jánošík Svit bol ústrednou postavou ľudovej hudby, absolvoval s ním stovky vystúpení a prešiel mnoho krajín, ako napríklad Cyprus, Írsko, Chorvátsko, Taliansko, Česko, Poľsko a iné.

Juraj Švedlár - kontrabas

Úsmev na tvári a radosť z hudby, to si na Jurajovi určite všimnete ako prvé. Ako tanečník a neskôr ako hudobník pôsobil v Detskom folklórnom súbore Maguráčik Kežmarok a vo Folklórnom súbore Magura Kežmarok. Účinkoval vo viacerých európskych krajinách, napríklad v Španielsku, Taliansku a ďalších. Neskôr pôsobil v ĽH Františka Kačicu a predstavil sa s ňou napríklad na Plese zahraničných Slovákov vo Viedni, či na priemiére filmu Cinka Panna v Bratislave.

Externisti

Tak, ako to už v živote býva, aj u nás sa výnimočne stane, že niektorý z našich stálych členov má dôležité povinnosti, kvôli ktorým sa nemôže zúčastniť nášho účinkovania. V takýchto prípadoch spolupracujeme s niekoľkými externými muzikantmi, ktorých s nami môžete vidieť v rámci zástupu stálych členov:

Tomáš Koky DiS.art - cimbal (náš bývalý člen, ktorému aj touto cestou ďakujeme za spoluprácu)

Bc. Ľubomír Gašpar - cimbal

- Mgr. Art. Vladimír Homola - cimbal

- Maroš Šivák - kontrabas

- Ing. Lenka Lorencovičová - husle

Bývalí členovia

V minulosti s nami hrali aj ďalší muzikanti, ktorým i touto cestou ďakujeme za spoluprácu:

Róbert Fris - akordeón

- Pavol Bebčák - kontrabas

- Alexander Kiss - cimbal