Obsadenie

Lukáš Copuš - primáš

Hru na husle študoval v Základnej umeleckej škole na Štefánikovej ulici v Poprade, v triede p. uč. J. Štafuru a v triede p. uč. V. Klempára, ktorý ho priviedol k ľudovej hudbe. Niekoľko rokov hral v Detskom folklórnom súbore Letnička Poprad, s ktorým nahral a vydal aj CD ,,A hraj!". Neskôr pôsobil vo Folklórnom súbore Popradčan a krátko vo Folklórnom súbore Jánošík vo Svite. Účinkoval vo viacerých európskych krajinách, napr. v Litve, v Bulharsku, v Poľsku a v ďalších. Ak nás oslovíte, budete v kontakte práve s Lukášom, ktorý má na starosti manažovanie celej kapely a občianskeho združenia. 

Monika Čarnogurská - 2. husle

Hru na husle študovala v Základnej umeleckej škole vo Svite, v triede p. uč. M. Ištvánikovej. V štúdiu pokračovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor učiteľstvo, kombinácia slovenský jazyk - hudobná výchova. Odmalička sa venovala folklóru a spevu, ktorý v jej podaní zaujme nejedného poslucháča. Bola aj vedúcou hudobnej zložky Folklórneho súboru Jánošík vo Svite. V súčasnosti vyučuje na Základnej škole v Spišskej Teplici a v Súkromnej základnej umeleckej škole Fantázia vo Svite. Predstavila sa vo viacerých európskych krajinách, napr. v Taliansku, vo Francúzsku, v Srbsku a v ďalších.

Ján Šivák - cimbal

Tento výnimočný a pritom skromný hudobný talent študoval hru na cimbal na Konzervatóriu v Košiciach pod vedením Júliusa-Michala Hudyho a hral vo Folklórnom súbore Tarka zo Zborova. Koncertoval napríklad pred holandskou kráľovnou, ale aj pre publikum v Grécku, Švajčiarsku či Chorvátsku. Obrazne si dokonca siahol i na herectvo, keď ho mohli diváci vidieť ako brata Žigmunda vo filme Cinka Panna. Ako absolvent štipendijného programu ,,Divé maky" si zahral aj spolu s Cigánskymi diablami. 

Albert Koky - akordeón

Berty, ako ho všetci voláme, vyniká svojou hudobnou fantáziou a veľkým citom pre doprovodné, ale aj sólové hranie. Od detstva sa venoval hudbe a jeho široký repertoár málokedy niečo prekvapí. Spája sa v ňom hudobná profesionalita spolu s vždy usmiatou tvárou, dobrou náladou a zodpovednosťou. Vo Folklórnom súbore Jánošík Svit bol ústrednou postavou ľudovej hudby, absolvoval s ním stovky vystúpení a prešiel mnoho krajín, ako napríklad Cyprus, Írsko, Chorvátsko, Taliansko, Česko, Poľsko a ďalšie.

Juraj Švedlár - kontrabas

Úsmev na tvári a radosť z hudby, to si na Jurajovi určite všimnete ako prvé. Ako tanečník a neskôr ako hudobník pôsobil v Detskom folklórnom súbore Maguráčik Kežmarok a vo Folklórnom súbore Magura Kežmarok. Účinkoval vo viacerých európskych krajinách, napríklad v Španielsku, Taliansku a ďalších. Neskôr pôsobil v Ľudovej hudbe Františka Kačicu a predstavil sa s ňou napríklad na Plese zahraničných Slovákov vo Viedni, či na priemiére filmu Cinka Panna v Bratislave. V súčasnosti spolupracuje aj so známkou kapelou Kollárovci.


Všetci členovia Cimbalovky Popradčan sú evidovaní v zozname profesionálnych umelcov vedeným
Fondom na podporu umenia pôsobiacim pod Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.