Občianske združenie

Názov občianskeho združenia:        Cimbalová ľudová hudba Popradčan

Právna forma podľa ŠÚ:                  701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Vznik:                                               Zaregistrované 4.10.2012 MV SR pod číslom VVS/1-900/90-40165

Korešpondenčná adresa:                 Podjavorinskej 3377/24

                                                         058 01 Poprad

                                                         Slovensko

IČO:                                                 42237785

DIČ:                                                 2023645624 (nie sme platitelia DPH)

Bankové spojenie:                           Fio Banka, a.s. 

                                                        IBAN: SK81 8330 0000 0022 0032 6944

Riaditeľ:                                           PhDr. Lukáš Copuš, PhD.

Predsedníctvo:                                Mgr. Monika Čarnogurská

                                                        Juraj Švedlár

Klikutím na odkaz vpravo si stiahnete naše stanovy na prezretie: Stanovy_popradcan.pdf (153,9 kB)

Sme samostatným právnym a organizačným subjektom, nemáme teda žiadne prepojenie s rovnomenným Detským folklórnym súborom Popradčan, ktorý pracuje pod Základnou umeleckou školou na Štefánikovej ulici v Poprade a ani s Dychovou hudbou Popradčanka. Pre bližšie informácie ohľadom podobnosti názvov navštívte podstránku Kto je kto.