Občianske združenie

Názov občianskeho združenia: Cimbalová ľudová hudba Popradčan

Právna forma podľa ŠÚ: 701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Vznik: Zaregistrované 4.10.2012 MV SR pod číslom VVS/1-900/90-40165

Sídlo: Podjavorinskej 3377/24, 058 01 Poprad, Slovensko

IČO: 42237785

DIČ: 2023645624 (nie sme platitelia DPH)

Bankové spojenie: Fio Banka, a.s., IBAN: SK81 8330 0000 0022 0032 6944

Predsedníctvo: PhDr. Lukáš Copuš, PhD., Mgr. Monika Čarnogurská, Juraj Švedlár

Riaditeľ/štatutár: PhDr. Lukáš Copuš, PhD. 

Stanovy občianskeho združenia si môžete pozrieť tu.

Všetci členovia kapely sú zároveň oficiálne registrovaní na vykonávanie činnosti slobodného povolania - umelec/hudobník.


Sme samostatným právnym a organizačným subjektom, nemáme teda žiadne prepojenie s rovnomenným Detským folklórnym súborom Popradčan, ktorý pracuje pod Základnou umeleckou školou na Štefánikovej ulici v Poprade a ani s Dychovou hudbou Popradčanka.