Občianske združenie

Názov občianskeho združenia: Cimbalová ľudová hudba Popradčan

Právna forma podľa ŠÚ: 701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Činnosť podľa SK NACE: 90010 Scénické umenie

Vznik: Zaregistrované 4.10.2012 MV SR pod číslom VVS/1-900/90-40165

Sídlo: Podjavorinskej 3377/24, 058 01 Poprad, Slovenská republika

IČO: 42237785

DIČ: 2023645624 (nie sme platitelia DPH)

Bankové spojenie: Fio Banka, a.s., IBAN: SK81 8330 0000 0022 0032 6944, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Predsedníctvo: Lukáš Copuš, Monika Čarnogurská, Juraj Švedlár

Riaditeľ/štatutár: Lukáš Copuš (od 10.10.2012)

Živnostenské oprávnenie občianskeho združenia: č. 740-37017 vydané OÚ v Poprade

Predmety živnostenského oprávnenia občianskeho združenia:

 • Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí.
 • Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení.
 • Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach.
 • Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok.
 • Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce.
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby.

Stanovy občianskeho združenia si môžete pozrieť tu.

Všetci členovia kapely sú oficiálne registrovaní na vykonávanie činnosti slobodného povolania - umelec/hudobník (SK NACE: 90010 Scénické umenies prideleným daňovým identifikačným číslom (DIČ) od Finančnej správy SR a sú zároveň evidovaní v zozname profesionálnych umelcov Ministerstva kultúry SR:

 • Lukáš Copuš (DIČ: 1081988864)
 • Monika Čarnogurská (DIČ: 1081490421)
 • Albert Koky (DIČ: 1123925429)
 • Ján Šivák (DIČ: 1121363397)
 • Juraj Švedlár (DIČ: 1080859263)

Sme samostatným právnym a organizačným subjektom, nemáme teda žiadne prepojenie s rovnomenným Detským folklórnym súborom Popradčan, ktorý pracuje pod Základnou umeleckou školou na Štefánikovej ulici v Poprade a ani s Dychovou hudbou Popradčanka.